عالي همتان (كار و همت در سخن و سيره انديشمندان و عارفان مسلمان )
مشخصات كتاب:
سرشناسه:موسوي مطلق، عباس، ۱۳۵۵ -
عنوان و نام پديدآور:عالي همتان: كار و همت در سخن و سيره انديشمندان و عارفان مسلمان / سيدعباس موسوي مطلق.
مشخصات نشر:قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهري: ۸۰ ص ـ ـ (مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ ۱۶۱۸)
شابك:۹۷۸-۹۶۴-۵۱۴-۱۳۱-۶ 
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
موضوع:مجتهدان و علما -- نظريه درباره تلاش و تقلا
موضوع:تلاش و تقلا -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
موضوع:تلاش و تقلا -- احاديث
موضوع:مجتهدان و علما -- اخلاق
شناسه افزوده:صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بندي كنگره: ۱۳۸۹ ۲ع۸م/۱۳/۲۳۰BP
رده بندي ديويي:۲۹۷/۴۸۳
شماره كتابشناسي ملي: ۲۰۳۸۹۴۶
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي؛ گزيده سخنان مقام معظم رهبري در حرم مطهر حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا (عليه آلاف التحية والثنا)؛ پيش گفتار؛ فصل اول: همت در احاديث؛ فصل دوم: همت و كار مضاعف در سخن انديشمندان و عارفان مسلمان؛ فصل سوم: همت و كار مضاعف در عمل بزرگان دين و دانش؛ فصل چهارم: ارتقاء سطح همت ملي و رسالت رسانه و مديران آن؛ فهرست منابع