قهر و آشتي در اسلام
مشخصات كتاب:
سرشناسه : جعفري، زينب، ۱۳۶۰ -
عنوان و نام پديدآور : قهر و آشتي / زينب جعفري.؛ [براي] مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: دفترعقل، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري : ۸۸ ص.
شابك : ۱۲۰۰۰ ريال : ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۶۱-۹۷-۵
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص. [۸۵]- ۸۸؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : آشتي -- جنبه هاي مذهبي-- اسلام
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۲۵۴/۲/ج۷ق۹ ۱۳۸۸
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۵۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱۷۵۰۸۸۸
ص:۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: گونه هاي قهر و زمينه هاي بروز آن؛ فصل سوم: عوامل و آثار قهر؛ فصل چهارم: اهميت اصلاح ذات البين و راه هاي رسيدن به آشتي؛ فصل پنجم: همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه