گفتارهايي در رابطه با روابط والدين با فرزندان
مشخصات كتاب:
سرشناسه: جوهري، شكيباسادات، ۱۳۵۶-
عنوان و نام پديدآور: گفتارهايي در رابطه با روابط والدين با فرزندان / شكيباسادات جواهري ؛ تهيه كننده مركز پژوهش هاي اسلامي صداوسيما.
مشخصات نشر: قم: دفترعقل، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري: ۸۰ص.؛۲۱/۵×۱۴/۵سم.
شابك: ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۶۳-۴۶-۷ 
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
موضوع: والدين و كودك (اسلام)
موضوع: تربيت خانوادگي (اسلام)
موضوع: اسلام و آموزش و پرورش 
شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بندي كنگره: ۱۳۸۸ ۳م۹ج/۴/۲۵۳ BP
رده بندي ديويي: ۶۴۴/۲۹۷ 
شماره كتابشناسي ملي: ۱۹۳۱۵۷۰
ص:۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ ۱. تربيت خانوادگي كودكان؛ ۲. تربيت ديني كودكان؛ ۳. تربيت اخلاقي و عاطفي كودكان؛ ۴. آسيب شناسي تربيت ديني كودكان؛ ۵. سيره اخلاقي و تربيتي رسول اكرم صلي الله عليه و آله در برخورد با كودكان؛ ۶. ديدگاه برخي انديشمندان اسلامي در زمينه تعليم و تربيت؛ ۷. نكته هايي درباره تربيت فرزندان؛ كتابنامه