بانك جامع اشعار مداحان جلد ۱ تا ۱۵
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،۱۳۹۰
 عنوان و نام پديدآور:بانك جامع اشعار مداحان جلد ۱ تا ۱۵/ مهدي سروري (مداح)
 مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳۹۰.‬
 مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
عناوين اصلي كتاب شامل:
اهل بيت (ع)؛ چهارده معصوم (ع)؛ خاندان عصمت (ع)؛ ياران؛ اطلاعات روضه اي؛ مناسبت ها؛ ايّام خاص؛ اعياد؛ پنديات؛ سرزمين؛ عبادات؛ متفرقه