چرا پيامبر اسلام در خانه خود به خاك سپرده شد؟
مشخصات كتاب:
نويسنده : مهدي پيشوايي 
ناشر : مهدي پيشوايي 
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ چرا پيامبر اسلام در خانه خود به خاك سپرده شد؛ علت انتخاب محل دفن پيامبر اسلام از ديدگاه احاديث